Bramy przeciwpożarowe pełnią bardzo ważną funkcję – w przypadku pożaru brama zamyka się, oddzielając strefę zajętą ogniem od strefy bezpiecznej, zapewniając czas na ewakuację ludzi z budynku. W naszej ofercie proponujemy różne modele bram przeciwpożarowych, jak również różne warianty w zakresie danego modelu. Każdy z nich ma odpowiednie certyfikaty i przeszedł wymagane badania, dlatego wspierają poziom bezpieczeństwa w Twoim budynku.

Bramy przeciwpożarowe oferowane przez firmę Torsystem wyposażone zostały w różne odporności ogniowe. W zależności od potrzeb zaporę ogniową stanowić mogą bramy przesuwne, opuszczane, rolowane czy segmentowe. Tak duży wybór sprawia, że zawsze można dobrać pasujące do danego pomieszczenia rozwiązanie. Bramy przeciwpożarowe, podobnie jak inne produkty firmy Torsystem korzystać mogą z systemów ułatwiających ich codzienne użytkowanie.

 

Bramy opuszczane

Bramy opuszczane z wysoką klasą odporności EI 120 są stosowane w miejscach, gdzie dysponujemy miejscem tylko powyżej otworu i charakteryzują się brakiem ograniczeń co do wielkości.

Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej a jej zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową. Skrzydło bramy zamyka się grawitacyjnie pod własnym ciężarem. Natomiast w przypadku zagrożenia pożarowego skrzydło bramy zamyka przejście między strefami.

Odporności ogniowe: EI30, EI60, EI120


Bramy przesuwne

Bramy przesuwne z wysoką klasą odporności EI 120 są stosowane w miejscach, gdzie dysponujemy miejscem przynajmniej z jednej strony otworu i charakteryzują się brakiem ograniczeń co do wielkości.

Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi a jej zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w kolorze wg ustaleń. Skrzydło bramy zamyka się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru.
Natomiast otwarcie bramy odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym

Bramy możemy podzielić na jedno-, dwu- i trzy- skrzydłowe.

Odporności ogniowe: EI30, EI60, EI120


Bramy rolowane

Bramy rolowane ze średnią klasą odporności EI 60 są stosowane w miejscach, gdzie nie musimy dysponować dużą ilością miejsca wokół otworu. Każdy panel bramy zbudowany jest z ukształtowanego profilu PCV a wypełniony dwoma listwami drewnianymi izolowanymi ogniochronnie.

Panele bramy podczas otwierania nawijane są na wał. Otwieranie i zamykanie bramy odbywa się za pomocą silnika głównego 400 V.

Odporności ogniowe: EI30 – maks. wysokość bramy 5,5 m, EI60 – maks. wysokość bramy 5 m

Standardowy kolor RAL: 7035


Bramy segmentowe

 

Bramy segmentowe z wysoką klasą odporności EI 120 są stosowane w miejscach, gdzie dysponujemy miejscem do szerokości 15 m i wysokości 10 m. Każdy segment zbudowany jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi, a jej zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w kolorze wg ustaleń.

Segmenty bramy znajdują się na konstrukcji nośno-prowadzącej. W tych bramach stosowany jest napęd elektryczny.

Maks. wielkość bramy w układzie pionowym: szerokość 15 m, wysokość 10 m

Maks. wielkość bramy w układzie poziomym: szerokość 7,5 m, wysokość 10 m

Odporności ogniowe: EI60, EI120


Jesteś zainteresowany tym produktem? Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.